Forskningsansökan

Kurs/seminarium om hur man skriver en forskningsansökan, den 26 mars, kl 10.00 - 15.00
Vi kommer att utgå från ansökningsförfarandet till Skaraborgsinstitutet.
Anmälan till Anneli Darheden senast den 10 mars.

Skriv ut