Vandringsseminarium

Årets vandringsseminarium planeras till den 28 maj 2021. Vi kommer att vara vid Karstorps kurscenter och bland annat lyssna på ett föredrag av Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum  för praktisk kunskap,
Södertörns Högskola. Hon kommer att tala om temat: "Det omätbara i sjuk-och hälsovård".

Vandringsseminariet vänder sig till de som har medel från Skaraborgsinstitutet och deras handledare.
 
Information om anmälan kan lämnas till
 
 

Skriv ut