Forskningsfestival 2019

Forskningsfestival den 11 april 2019

Sökande som fått medel från Skaraborgsinstitutet presenterar sina projekt under dagen.

Skriv ut