Ansök om Forskningsmedel

Ansökan om projektmedel för forskning och utvecklingsarbete (FOU) 2018.
Även för Er som tidigare har fått FoU-medel från Skaraborgsinstitutet för ett flerårigt projekt, skall ansökan om fortsatt projektfinansiering göras. Den nya ansökan kompletteras med ekonomisk redogörelse för det gångna året som bilaga 2 till ansökningsblanketten.
Obs! Ansökan skall vara inne på Skaraborgsinstitutet, Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 80 Skövde senast den 1:a maj 2020.

Läs mer i ansvisningarna under flik, Forskningsmedel

Välkommen med din ansökan!

Skriv ut