Forskningsfestival 2014

10-års jubilerande forskningsfestivalen genomfördes den 11 mars på Skaraborgs sjukhus Skövde i regi av Skaraborgsinstitutet. Ett 50-tal åhörare hade under dagen förmånen att få ta del intressant forskning med såväl kvalitativ som kvantitativ ansats.
Pris för bästa presentation tilldelades, i hård konkurrens, Stina Thorstensson som berättade om hur samarbetet mellan banmorska och de blivande föräldrarna, under förlossningsarbete, upplevdes.
Karin Terstappen, från hudkliniken höll en jubileumsföreläsning om betydelse och nytta av att kunna utvärdera hudförändringar med hjälp av smarta mobiltelefoner i primärvården.
Här du ta del av abstrakt, för postrar och presentationer som presenterades under festivalen.

Journal Club

Onsdagen den 5 februari samt tisdagen den 22 april 2014 kl. 14.00 I Skaraborgsinstitutets seminarierum kommer vi tillsammans med Beth Maina Ahlberg (professor i nationell hälsa, Uppsala), och Solveig Freudenthal (socialantropolog) ha gemensam kritisk läsning av artiklar och diskussion om metod. Artiklar kommer att skickas ut till deltagarna i förväg.

Vandringsseminarium 2014

22 och 23 maj 2014 kommer nästa Vandringsseminarium pågå, plats Falkängen, Kinnekulle.
Forskare och andra som erhållit medel från Skaraborgsinstitutet träffas för att under första dagen vandra (gärna tillsammans med sin handledare) och diskutera. Andra dagen kommer ett seminarium att hållas, tema meddelas senare.
När du anmäler dig tänk på om du kan tänka dig att dela rum med någon, meddela även om du har någon specialkost.
Anmälan senast den 30 april till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , anmälan är bindande.

Seminarier

Skaraborgsinstitutet stöder forskare inom hela hälso- och sjukvårdens fält alltifrån traditionella biomedicinska studier till studier av människors upplevelser av ohälsa. Inriktningen är på praktiknära forskning och på forskningsmetoder.

Seminarierna riktar sig till forskare som fått ekonomiskt stöd av Skaraborgsinstitutet nu eller tidigare men också till andra inom hälso- och sjukvården i bred mening som vill reflektera kring den egna verksamheten. Seminarierna ska vara till praktisk hjälp men också vidga perspektiven för hur man ska gripa sig an ett forskningsproblem.

Ansök om Forskningsmedel

Ansökan om projektmedel för forskning och utvecklingsarbete (FOU) 2015.
Även för Er som tidigare har fått FoU-medel från Skaraborgsinstitutet för ett flerårigt projekt, skall ansökan om fortsatt projektfinansiering göras. Den nya ansökan kompletteras med ekonomisk redogörelse för det gångna året som bilaga 2 till ansökningsblanketten.
Obs! Ansökan skall vara inne på Skaraborgsinstitutet, Stationsgatan 12, 541 30 Skövde senast den 1:a maj 2014.

Läs mer i ansvisningarna under flik, Forskningsmedel

Välkommen med din ansökan!