Journal Club februari 2015

Årets andra Journal Club kommer att äga rum den 28 april klockan 14 -16 med gemensam kritisk genomgång av artikel och diskussion om metod. Beth Maina Ahlberg, professor i internationell hälsa, Uppsala Universitet, Johanna Esseveld professor, sociologi, Lunds Universitet och socialantropolog Solveig Freudenthal kommer att leda seminariet,  Artiklar kommer att skickas ut till deltagarna i förväg.

 Skriv ut  E-post

Forskningsfestival 2015

Årets forskningsfestival kommer att äga rum i Skövde tisdagen den 13 oktober.

Nätmare upplysningar om lokal och tidpunkt kommer lämnas senare

För frågor kontakta Anneli Darheden 0500-478401 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Skriv ut  E-post

Hotas folkhälsan av resistenta bakterier?

Konferens den 10 mars 2015, 9.30-15
Hotas folkhälsan av resistenta bakterier?
Upplevda hot och Reella hot

Varför är det ett problem med resistenta bakterier → håller antibiotika på att ta slut?
 
Föreläsare
Björn Olsen professor i infektionssjukdomar, Gunnar Jacobsson SKAS strama överläkare och Christian Munthe filosof med etik som forskningsområde

Konferensen riktar sig till primärvården, den kommunala hälso- och sjukvården och länssjukvården i Skaraborg och kommer att äga rum i Skaraborgsintitutets lokaler.

Deltagande kostnadsfritt.
Arrangör: Skaraborgsinstitutet
Anmälan till Anneli Darheden 0500-478401 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (senast 15 februari 2015)

 Skriv ut  E-post

Vandringsseminarium 2015

Årets vandringsseminarium kommer att inträffa den 19 och 20 maj 2015, på Sätra Bruk
anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 30 april.
Har den medicinska forskningen monopol på hälsan? Kan humaniora ha synpunkter på hur vi mår? Med utgångspunkt i det internationellt snabbt framväxande forskningsfältet medicinsk humaniora diskuterar Ola Sigurdson, föreståndare för Centrum för kultur och hälsa, hur sjukdom såväl som hälsa är mångdimensionella fenomen som rör individuella erfarenheter och kulturella föreställningar såväl som det biologiskt mätbara. För en läkekonst som vänder sig till hela patienten blir därför humanvetenskapliga perspektiv viktiga - men humaniora har också uppgiften att studera medicin såväl som läkekonst ur ett kritiskt perspektiv

 

 Skriv ut  E-post

Inspirationsseminarium

Torsdagen den 25 september 2014 klockan 14 kommer ett semainarium med titeln:

Mäniskor som vill flytta till Sverige måste ses som tillgång för landet

I dagens globaliserade värld sker en stor migration av människor till Europa på grund av krigstillstånd i hemlandet, möjlighet till arbete och en bättre ekonomisk situation i andra länder eller för att förenas med sina familjer, som bor i annat land. Tillströmningen av människor till Sverige har ökat och ökar. Sverige är positiv till invandring, men har svårigheter med integrering av de nya invånarna i samhället. Man har varken tillräcklig kunskap eller erfarenhet av att integrera människor med så olika bakgrunder, kulturer och så olika motiv till att ha lämnat sitt land och kommit till Sverige. Det är en stor utmaning och behov av att tillsammans ta tillvara både invandrares resurser och det svenska samhällets resurser och möjligheter vid integrering av invandrare i samhället.

Under denna inspirationsdag skall vi diskutera hur vi kan ta oss an denna utmaning. Vilka områden känns mest angelägna att ta sig an och på vilket sätt skall vi ta oss an dessa? Finns intresse och behov att samtidigt bedriva forskning? Skaraborgsinstitutet är villigt att medverka och stödja.

Anmälan sker till Anneli Darheden

 Skriv ut  E-post

© SKARABORGSINSTITUTET • Stationsgatan 12, 541 30 Skövde • Tel: 0500-47 83 80 Fax: 0500-47 83 92 •  E-post»   •  webbyrå: Optimal media»