Forskningsfestivalen 2020 blir digital och flyttar till 2 februari 2021

Det digitala formatet ger möjlighet att träffas under säkra former och dela forskning med varandra. Boka in datumet och förberede dig för att presentera det abstrakt du skickade in i början av 2020,m i ett digitalt möte. Möjlighet att visa en Powerpoint-presentation kommer att finnas.

Mer information och program kommer längre fram.

Vid frågor kontakta Anneli Darheden e-post  

Skriv ut E-post

VD har ordet

 

Året har varit tufft men ändå har forskningen pågått och även ökat. Skaraborgsinstitutet hade i maj i år rekordmånga ansökningar. Sök igen senast 1 maj 2021. Vi kommer också att öppna för fleråriga bidrag för doktorander. Som ni vet är det vetenskapliga råden som bedömer med skarp kritisk blick. Så ansökningarna behöver vara bra. Vi svarar på frågor och ger råd 23 mars kl 13.30-16!

Hur ska vi leva med en potentiellt hotande coronainfektion där vissa får lindriga symtom och andra blir allvarligt sjuka? Försiktighet är grundprincipen men vi ska också hitta ett sätt att förhålla oss på längre sikt. Påminna oss själva att vi är dödliga och att risker inte går att helt undkomma – träna på att leva med osäkerhet, det är faktiskt inte så dumt i längden.

Jag och mina medarbetare tackar för alla stimulerande samtal och goda forskningsinsatser under året och hoppas det fortsätter med ännu mer kraft 2021.

Björn Landström  

VD Skaraborgsinstitutet  

Skriv ut E-post

Disputationer och licentiatavhandlingar

 

Vi gratulerar Arne Johansson, Kristian Axelsson och Erik Sagen som alla disputerat under hösten.

20201222 103614         20201222 103651         Erik Sagen

 

Vi gratulerar också Kristina Byström och Britt-Marie Ljungström som båda erhållit licentiatexamen.

20201222 103941         20201222 103735

Skriv ut E-post

Vandringsseminarium

Årets vandringsseminarium uppskjutet till 27-28 maj 2021 preliminärt. Vi hoppa att då kunna vara vid
Karstorps kurscenter och att Jonna Bornemark professor i filosofi vid Centrum  för praktisk kunskap,
Södertörns Högskola, kan komma.

Vandringsseminariet vänder sig till de som har medel från Skaraborgsinstitutet och deras handledare.
 
Information om anmälan kommer senare.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»