Journal Club Hösten 2014

Tisdagen den 2 december  2014 kl. 14.00 I Skaraborgsinstitutets seminarierum kommer vi tillsammans med Docent Pia Olsson från Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa:  enheten för Internationell Mödra-och Barnhälsovård (IMCH), Uppsala Universitet, Beth Maina Ahlberg, professor i internationell hälsa, Uppsala Universitet, Johanna Esseveld professor, sociologi, Lunds Universitet och socialantropolog Solveig Freudenthal, ha gemensam kritisk läsning av artiklar och diskussion om metod. Artiklar kommer att skickas ut till deltagarna i förväg.

 Skriv ut  E-post

Julkaffe 2014

Onsadgen den 17 december klockan 15 kommer Skaraborgsinstitutet att bjuda på julkaffe.
Anmälan görs till Anneli Darheden senast den 14 december.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 Skriv ut  E-post

Inspirationsseminarium

Torsdagen den 25 september 2014 klockan 14 kommer ett semainarium med titeln:

Mäniskor som vill flytta till Sverige måste ses som tillgång för landet

I dagens globaliserade värld sker en stor migration av människor till Europa på grund av krigstillstånd i hemlandet, möjlighet till arbete och en bättre ekonomisk situation i andra länder eller för att förenas med sina familjer, som bor i annat land. Tillströmningen av människor till Sverige har ökat och ökar. Sverige är positiv till invandring, men har svårigheter med integrering av de nya invånarna i samhället. Man har varken tillräcklig kunskap eller erfarenhet av att integrera människor med så olika bakgrunder, kulturer och så olika motiv till att ha lämnat sitt land och kommit till Sverige. Det är en stor utmaning och behov av att tillsammans ta tillvara både invandrares resurser och det svenska samhällets resurser och möjligheter vid integrering av invandrare i samhället.

Under denna inspirationsdag skall vi diskutera hur vi kan ta oss an denna utmaning. Vilka områden känns mest angelägna att ta sig an och på vilket sätt skall vi ta oss an dessa? Finns intresse och behov att samtidigt bedriva forskning? Skaraborgsinstitutet är villigt att medverka och stödja.

Anmälan sker till Anneli Darheden

 Skriv ut  E-post

Skaraborgskonferensen 2014

Skaraborgskonferensen genomfördes 9 april med dryga hundratalet deltagare från många olika verksamheter, speciellt stort antal deltagare från Skaraborgs kommunala verksamheter. Det gavs flera olika perspektiv på hur forskning ska nå ut i verksamheterna och vi fick exempel på lyckade införanden av forskningsresultat. Läs mer här.

Skaraborgskonferensen 2014

Skaraborgskonferensen 2014 Skriv ut  E-post

© SKARABORGSINSTITUTET • Stationsgatan 12, 541 30 Skövde • Tel: 0500-47 83 80 Fax: 0500-47 83 92 •  E-post»   •  webbyrå: Optimal media»