EndNote

Seminarium om EndNote, onsdagen den 24 april, 2019, kl 13.30-16.00.

Har du tänkt att det vore bra att börja använda EndNote eller använder du EndNote men vill lära dig mer? Då är du varmt välkommen till detta seminarium. Ta med dig din laptop och ditt EndNote-bibliotek om du har ett sådant. Vi kommer göra en del smarta inställningar i EndNote för att du ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med det.

Seminarieledare Åsa Rejnö

Vi kommer att vara i Skaraborgsinstitutets seminarierum på Stationsgatan 12.

anmälan om deltagande till

Skriv ut E-post

Projektmedel 2019

Ansökan om forskningsmedel från Stiftelsen Skaraborgsinstitutet skall vara inlämnad senast den 1 maj 2020

För året 2018 delades sammanlagt 2,5 miljoner ut i projektmedel. För närmare information klicka här.

Skriv ut E-post

Ansök om Forskningsmedel

Ansökan om projektmedel för forskning och utvecklingsarbete (FOU) 2018.
Även för Er som tidigare har fått FoU-medel från Skaraborgsinstitutet för ett flerårigt projekt, skall ansökan om fortsatt projektfinansiering göras. Den nya ansökan kompletteras med ekonomisk redogörelse för det gångna året som bilaga 2 till ansökningsblanketten.
Obs! Ansökan skall vara inne på Skaraborgsinstitutet, Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 80 Skövde senast den 1:a maj 2020.

Läs mer i ansvisningarna under flik, Forskningsmedel

Välkommen med din ansökan!

Skriv ut E-post

Seminarier

Skaraborgsinstitutet stöder forskare inom hela hälso- och sjukvårdens fält alltifrån traditionella biomedicinska studier till studier av människors upplevelser av ohälsa. Inriktningen är på praktiknära forskning och på forskningsmetoder.

Seminarierna riktar sig till forskare som fått ekonomiskt stöd av Skaraborgsinstitutet nu eller tidigare men också till andra inom hälso- och sjukvården i bred mening som vill reflektera kring den egna verksamheten. Seminarierna ska vara till praktisk hjälp men också vidga perspektiven för hur man ska gripa sig an ett forskningsproblem.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET • Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 80 Skövde • Tel: 0730968918  •  E-post»   •  webbyrå: Optimal media»