Forskningsansökan

Kurs/seminarium om hur man skriver en forskningsansökan, den 26 mars, kl 10.00 - 15.00
Vi kommer att utgå från ansökningsförfarandet till Skaraborgsinstitutet.
Anmälan till Anneli Darheden senast den 10 mars.

Skriv ut E-post

Forskningsfestival

Den 2 april 09.00 - 16.00 Forskningsfestival, plats Insikten 1, Skaraborgs sjukhus Skövde.
Ta tillfället i akt att komma och lyssna på olika forskningsprojekt.

Skriv ut E-post

Vandringsseminarium

Årets vandringsseminarium inträffar den 28-29 maj, vid vackra Karstorps kurscenter.
28 maj på förmiddagen kommer Jonna Bornemark professor i filosofi vid Centrum  för praktisk kunskap, Södertörns Högskola.
Vandringsseminariet vänder sig till de som har medel från Skaraborgsinstitutet och deras handledare.
Anmälan till Anneli Darheden senast den 30 april,

Skriv ut E-post

Journal club

Årets första Journal club 2020 inträffar den 12 mars klockan 13.30 - 15.30

Vad betyder ”analysenhet” och varför är det viktigt att veta vad det är.

Temat för diskussionen gäller använd metod i utvald artikel som sänds ut till alla anmälda i god tid före seminariet. 

Nästa journal club inträffar tisdagen den 9 juni, kl 13.30 - 15.30

Anmälan till Anneli Darheden,

Skriv ut E-post

Ansök om Forskningsmedel

Ansökan om projektmedel för forskning och utvecklingsarbete (FOU) 2021.
Även för Er som tidigare har fått FoU-medel från Skaraborgsinstitutet för ett flerårigt projekt, skall ansökan om fortsatt projektfinansiering göras. Den nya ansökan kompletteras med ekonomisk redogörelse för det gångna året som bilaga 2 till ansökningsblanketten.

Obs! Ansökan skall vara tillhanda på Skaraborgsinstitutet senast den 1:a maj 2020.

Du kan skicka den per post till

Skaraborgsinstitutet
Regionen Hus
541 80 Skövde

 

eller via e-post till

eller lämna in den till Skaraborgsinstitutet på

Regionens Hus, Stationsgatan 3, Skövde.

Läs mer i ansvisningarna under flik, Forskningsmedel

Välkommen med din ansökan!

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»